Καθαρισμός – Γυάλισμα

Καθαρισμός και Γυάλισμα Μπανιέρας

Ο καθαρισμός και το γυάλισμα αποτελούν υπηρεσίες που εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις που η φθορά είναι επιφανειακή (π.χ θάμπωμα, άλατα, κιτρινίλα). Με χρήση ειδικών εργαλείων και υλικών, είναι δυνατή η επαναφορά της μπανιέρας σας σε προγενέστερη κατάσταση, μέσα από τον καθαρισμό και το γυάλισμα της.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διεύθυνση: Κρέοντος 93 Σεπόλια
104 43 – Αθήνα
2130 31 64 64
6945 47 3643
info@fixyourbath.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ανανεωμένη εικόνα της μπανιέρας σας σε επίπεδο επιαφανεικής φθοράς με μειωμένο κόστος έναντι αυτού της μεθόδου της επισμάλτωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού και γυαλίσματος δεν υπερβαίνει την 1 ώρα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η μπανιέρα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών