Αποκατάσταση αρμών μπανιέρας – Βάρη

Εργασία στην περιοχή της Βάρης.

Αποκατάσταση αρμών μπανιέρας και επισμάλτωση. Ειδική εφαρμογή για οριστική κατάργηση υγρασίας και μούχλας. Τελος την περιττή
σιλικόνη. Επισμάλτωση με ειδικά μέσα και εξειδίκευση για εξαιρετικά αποτελέσματα.