Επισκευή και Επισμάλτωση Νιπτήρα – Πειραιάς

Εργασία στην περιοχή του Πειραιά.

Τριχοειδής ραγίσματα σε όλη την επιφάνεια του νιπτήρα.

Αντιμετωπίστηκαν πλήρως με τη μέθοδο της επισμάλτωσης χωρίς να προβεί ο πελάτης στην αντικατάστασή του.