Επισκευή σπασμένου νιπτήρα – Κερατέα

Τοπική επισκευή νιπτήρα στην περιοχή Κερατέας.

Αποκόλληση κομματιού σε νιπτήρα, συνένωση κομματιών για την πλήρη επισκευή, τοπικό  ‘’χτίσιμο’’ και στεγανοποίηση των πόρων ολόκληρης της επιφάνειας. 

Τέλος, τοπική επισμάλτωση απολύτως χωρίς καμία διαφορά στην απόχρωση με την υπόλοιπη επιφάνεια.