Επισμάλτωση Μπανιέρας – Γαλάτσι

Εργασία στην περιοχή του Γαλατσίου.

Τηρούμε όλα τα βήματα για μία σωστή και μακρόχρονη επισμάλτωση τόσο σε γυαλάδα όσο και σε αντοχή χωρίς μελλοντικές ατέλειες όπως ξεφλουδίσματα, κιτρίνισμα χρώματος, ανομοιομορφία υλικού κ.τ.λ.