Τοπική επισκευή μπανιέρας – Φιλοθέη

Εργασία στην περιοχή της Φιλοθέης. Επισκευή μπανιέρας και αλλαγή χρώματος με τη μέθοδο της επισμαλτωσης, σε τιμές
κόστους με μόνιμη αντιολισθηση μεταγενέστερης γενιάς για την αντιμετώπιση της ολισθηρότητας.