Εύκολη είσοδος στην μπανιέρα – Αθήνα

Εργασία στην περιοχή της Αθήνας.

Η μετασκευή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τύπο μπανιέρας από μαντέμι, λαμαρίνα ή πολυεστερική με την πρωτοποριακή λύση της αποκοπής μέρους της μπανιέρας, σας διευκολύνουμε να μπείτε και να βγείτε από την μπανιέρα με μεγαλύτερη ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Είναι επίσης πιο οικονομικό από πολλά άλλα βοηθήματα εισόδου όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρα μπανιέρας